Підірваний танк у зруйнованому українському місті Гостомель у передмісті Києва. Багаторазова експозиція, колаж. Мені довелося побувати в передмісті Києва в ті дні, коли російські війська вже були витіснені звідти, але їхня зламана техніка ще лежала посеред зруйнованих вулиць. Під враженням від побаченого я зробив цю картину. Сподіваюся, мені більше не доведеться цього робити.

The blown-up tank in the destroyed Ukrainian city of Gostomel, a suburb of Kyiv.
Multiple exposures, collage.
I had to visit the suburbs of Kyiv in those days when the Russian troops had already been ousted from there, but their broken equipment was still lying in the middle of the destroyed streets. Impressed by what I saw, I made this picture. I hope I don't have to do this again.
Buy a print on Artmajeur.com

Мультиекспозиція. Це зображення було створене під час фотозйомки, а не шляхом маніпуляцій під час постобробки. У графічному редакторі виправлено лише колір і контраст необробленого файлу, який був отриманий в фотокамері. Як наше сучасне життя неможливе без автомобілів, так і сучасні міста немислимі без складних автомобільних розв’язок. Іноді архітекторам доводиться втискати їх у вже сформовану архітектуру міста. Через що з'являються фантастичні форми. Мені залишилося лише трохи підсилити сюрреальність одної з таких київських розв’язок.

Multiple exposures. This painting was created during the photo shoot, not through manipulation in post-processing. In the graphics editor, only the color and contrast of the raw file that was received in the camera were corrected.
Just as our modern life is impossible without cars, so modern cities are unthinkable without complex car interchanges. Sometimes architects have to squeeze them into the already-established architecture of the city. Because of what fantastic forms appear. It only remains for me to slightly enhance the surreality of one of these road junctions in Kyiv.
Buy a print on Artmajeur.com

Це фото з серії "Нашарування". На ньому зображено міст Метро, якій з'єднує правий і лівий берег міста. Він був відкритий 5 листопада 1965 року, і по ньому проходить перша в Києві лінія метро. На фото зображена правобережна частина мосту разом зі станцією метро "Дніпро". Сама станція була відкрита 6 листопада 1960 року і до відкриття мосту була кінцевою. Її прикрашають дві скульптури, одна з яких "Праця" (скульптори Е.М.Кунцевич та Б.М.Карловський) теж зображена на фото.

This photo is from the "Layering" series and depicts the Metro Bridge, which connects the right and left banks of the city. The bridge opened on November 5, 1965, and the first line of the Kyiv metro runs through it. The photo shows the right-bank part of the bridge together with the Dnipro metro station. This station was opened on November 6, 1960, and was the ending one before the bridge opened. It is decorated with two sculptures, one of which is "Labor" (sculptors: Edward Kuntsevych and Boleslav Karlovsky) is also in the photo.
Buy a print on Artmajeur.com

You may also like

Back to Top